ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสามระบบในรูปแบบขยายผล ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสามระบบในรูปแบบขยายผล ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองจันลา มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมาจากการดำรงชีว ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 01:21 โดย โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในโรงเรียน และวัด ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในโรงเรียน และวัด
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 21:01 โดย โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1
 • จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 20:54 โดย โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1
 • การพัฒนาทักษะชีวิตฆ่าเชื้อในโรงเห็ดและการให้น้ำและผักไก่ไข่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การพัฒนาทักษะชีวิตฆ่าเชื้อในโรงเห็ดและการให้น้ำและผักไก่ไข่
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 20:46 โดย โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผอ. เขตฯ พบเพื่อนครู ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผอ. เขตฯ พบเพื่อนครู ศูนย์ลำน้ำเจียง ลำน้ำเจา อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 20:05 โดย โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา